Zonnepaneelreiniging/PV-reiniging

Zonnepanelen, ook wel PV-systemen genoemd, verliezen al na een jaar tijd gemiddeld 4,4% tot 7,7% rendement met betrekking tot zonne-energie als gevolg van vervuiling.

zonnepaneelreiniging_2

Details hierover kunt u lezen in dit TNO-rapport.

Er komt dan minder licht op de zonnecellen, waardoor de energieopbrengst zal reduceren. Ook kan de verontreiniging storingen veroorzaken in de installatie. De vervuilers, ook wel hot-spots genoemd, die de cruciale oppervlakte eventueel kunnen aantasten zijn ondermeer stof, zand, (zure) regen, industriële verontreiniging en vogeluitwerpselen.

Door uw zonnepanelen jaarlijks door de specialisten van het Noord Nederlands Schoonmaakbedrijf te laten reinigen, kunt u het rendement aanzienlijk verhogen!

Hoe gaan we te werk – Schoonmaken van fotovoltaïsche oppervlakten
Allereerst worden de fotovoltaïsche cellen of PV’s ontdaan van al het organische materiaal, zoals bladeren, mos, vogeluitwerpselen, zoutaanslag en fijne stofdeeltjes. Daarna reinigt onze specialist de vuilophoping in de onderste randen van de panelen. 

Tot slot doet hij een kleine technische (na)controle op eventueel loszittende panelen, klemmen, corrosie en overige schade:

De vervuilde zonnepanelen (rechts van de borstel), met links de rendementverhogende gereinigde zonnepanelen zoals NNS Schoonmaak het bedoelt!

Don’t do it yourself!
Onze specialisten passen neutraal osmosewater met een buitengewoon oplossend vermogen toe en een uniek zonnepaneelreinigingssysteem. Door de panelen zelf schoon te maken met geen van deze middelen en expertise, zal de installatie structureel beschadigd kunnen raken met als gevolg meer werk en hogere kosten. Bovendien kan het beklimmen van het dak tot gevaarlijke situaties leiden.

Hoe vaak moet mijn PV-systeem gereinigd worden?
Er spelen diverse factoren een rol bij de frequentie van de zonnepaneelreiniging. Kijk naar hoe steil het dak is (hoe vlakker, des te meer vervuiling), de locatie van zowel het huis als de installatie, de activiteit waarin een bedrijf zich verkeert (stof, ventilatie-uitstoot, ammoniak, etc.) en de verkeerssituatie rondom uw huis. Het is daarom moeilijk te zeggen hoe vaak uw zonnepanelen gereinigd moeten worden voor het maximale rendement. Zaak is na de eerste reiniging het percentage rendementverlies in de gaten te houden. Als dit snel daalt, zal het systeem des te vaker gereinigd worden. Valt het systeem boven de 25 kWatt en ligt de vervuiling hoger dan 6,5%, dan is een jaarlijkse schoonmaak aan te bevelen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.